İnternet’in Geçmişi ve Geleceği

perkant by

internet-user

Oturduğumuz yerden, sanal mağazalar aracılığıyla ; Bütün gereksinimlerimiz için rahatlıkla alışverişimizi yapabiliyoruz,dünyanın neresinde olursak olalım iletişim kurabiliyoruz v.b. binlerce başlık sıralayabiliriz.Bunların hepsini ve dahafazlasını  internet aracılığıyla gerçekleştirebiliyoruz.

Konu böyle olunca insan merak etmeden duramıyor.Yahu nedir bu internet? Hangi ihtiyaçtan yada hangi sebepten dolayı bulunmuş?

Sınırları ortadan kaldıran internet, mekanizma kontrolü kimde veya kimlerde? Yada nekadar güvendeyiz? Böylesine önemli ve hayati bir sistemi kim yönetiyor?Icann (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ) adlı bir kuruluş var. Burası kar amacı gütmeyen, sözde bağımsız
bir şirket olarak, alan isimlerini yönetiyor ve adresleri belirliyor.Bu kuruluş her istediğini yapma yetkisine sahip.Bu kurum isterse, sizin web adresinizi veya mail adresinizi iptal edebiliyor. Hatta Icann isterse, teorik olarak belli ülkelerin internet kullanımını bile durdurabiliyor. Mesela com.tr uzantılı tüm sayfaları bir anda bloke edilmesi mümkün.

Kısaca şuanda bütün kontrol mekanizma A.B.D olmak üzere,bütün yetkiler Ican’de.Bununla ilgili bilinçlenmeye başlasada ülkeler,sanırım A.B.D bu kurumu hep kontrolünde istemekte ve çeşitli uluslararası platformlarda tartışılsa bile,yıllarca bu bu şekilde devam edecek.Çeşitli bilgi kaynaklarından elde ettiğim verileri  buyrun birlikte inceleyelim :

İnternet’in Geçmişi :

Günümüzde tüm dünyayı saran internet ağının temeli Amerikan ve Sovyet Rusya arasındaki rekabete dayanmaktadır.
· 1957’de Sovyetlerin ilk yapay dünya uydusu olan Sputnik’i fırlatmaları üzerine ABD Savunma Bakanlığı, bilim ve teknolojinin orduya en iyi şekilde uygulanması için ARPA projesini başlattı.
· Amerikan Hava Kuvvetleri 1962 yılında ABD’ye yapılabilecek bir nükleer saldırıdan sonra bile misiller ve bombardıman uçakları üzerindeki kontrollerini nasıl sürdürebileceğini araştırmaya başladı. Bu amaçla yapılan araştırmada merkezi olmayan askeri bir bilgisayar ağının tüm ülkeye yayılabileceği ve bir nükleer saldırıya karşılık karşı saldırı yapabileceği gösterildi. ARPA projesi bu ağı destekledi ve ARPANET adını aldı.
· 1969’da ilk fiziksel ağ California‘da kuruldu. İlk kurulan bilgisayar ağı tüm ülkede sadece 4 noktada terminale bağlıydı.
· 1972 yılında terminal sayısı 23‘e ulaştı ve elektronik posta kavramı ortaya çıktı.
· 1976’da radyo ve uydu bağlantıları sayesinde  Amerika bu ağ üzerinde birleştirildi.
· 1979’da ilk bilgisayar haber grupları ortaya çıktı ve IBM internetin babası sayılan BITNET sistemini yarattı.
· 1980’lerde soğuk savaşın etkisini yitirmesiyle akademik ve ticari çevreler bu bilgisayar sistemine ilgi göstermeye başladı. O zamanlar sistem sadece elektronik posta amacıyla kullanılıyordu.
· 1991’de Tim-Berners Lee World Wide Web’i icat etti. Bu sistem hypertext denen daha görsel bir temele dayanıyordu ve araştırmaların ve bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak amaçlanıyordu. WWW’nin ortaya çıkması aynı zamanda ticari çevreleri de motive etti. Bu tarihte kullanıcı sayısı 617,000‘e ulaşmış ve bilgisayar ağı bugünkü anlamda internet adını alabilirdi.

· 1990‘larda internet kullanıcı sayısı ve fiziksel yapısı katlanarak arttı. Ticari kurumlar, üniversiteler, organizasyonlar ve devlet kurumları bu gelişime ayak uydurdular.Bağlantı noktalarına isim verilmeye başlandı ve bu kurumlar kendi adlarına internet siteleri açmaya başladılar. 1994’de internet üzerinde ilk siberbanka kuruldu. Pizza Hut internet üzerinden sipariş almaya başladı. AT&T, MCI gibi iletişim firmalarının hemen hepsi internete yatırım yapmayabaşladılar.

İnternet’in Geleceği :

Uzmanlar 2020’den önce İnternet erişimimizi birincil olarak cep telefonlarımızla yapacağımız yönünde tahminlerde ulunuyor. Ayrıca İnternet
teknolojilerinin insanların birbirlerine karşı daha hoşgörülü olmalarına da yol açmayacağını düşünüyorlar.Pew İnternet ve Amerikan Hayatı Projesi’nin hazırladığı “İnternet’in Geleceği” adlı raporda, “Cep telefonlarının şu anda önemli bir işlem kapasitesi var. Gelecekte İnternet erişimi için ilk seçenek haline gelecekler, hatta birçok insan için tek İnternet kaynağı olacaklar” deniyor. Raporda yazıldığına göre, ileride telefonlar, uluslararası alanda birçok operatörün kabul edeceği birtakım evrensel standart  ve protokoller kapsamında sunulacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilen Pew anketine göre, ortalama beş uzmandan dördü bu senaryoya katılıyor.

Pew’in bu anketindeki soruları 578 önde gelen İnternet eylemcisi, kurucusu ve yorumcusu yanıtlamış.Katılımcılar çeşitli teknoloji kuruluşlarından ve İnternet’in gelecekteki etkisi üzerine cesurca tahminler yürüten (1990-1995) arasında hazırlanmış bilimsel, resmi ve ticari belgelerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesiyle saptanan) bazı kişiler arasından seçilmiş.

Uzmanlara, İnternet aracılığıyla farklı sosyal gruplarla daha çok etkileşim halinde olmanın, 2020’ye kadar, toplumsal hoşgörüyü önemli ölçüde artırarak tutuculuğa ve bağnazlığa bağlı eylemlerin, önyargıya dayalı suçların ve şiddetin azalmasına neden olup olmayacağı sorulmuş. Anketin sonuçlarına göre, uzmanların %32’si İnternet’in toplumsal hoşgörüyü artıracağını düşünürken %56’sı bu görüşe katılmıyor. Pew’in raporunda yer alan açıklama şu şekilde: “Ankete katılanların bir bölümü hoşgörülü olanlarla olmayanlar arasındaki uçurumun İnternet’te kullanılan bilgi paylaşım taktiklerinden dolayı derinleşebileceğini belirtmiştir.”


internet


——————————————————————————————-

Pew raporunda yer alan sonuçlardan bazıları şu şekilde:

———————————————————————————————
* Uzmanların %55’i insanlararası etkileşimin, sanal dünya ve başka “artırılmış gerçeklik” türleri aracılığıyla oluşan yapay alanlarda rutin olarak
gerçekleşeceğini düşünüyor.

* Uzmanların yaklaşık üçte ikisine göre sesleaktivasyon ve dokunma 2020’ye kadar yaygın teknoloji arayüzleri haline gelecek. “Havada  yazma” sanal klavyeler sayesinde yaygınlaşacak.
* Uzmanların %78’ine göre mevcut İnternet mimarisi 2020’de tümüyle yeni bir sistemle değiştirilmeyecek olsa da arama, güvenlik ve  güvenilirlik yeni kuşak araştırmalarla artırılmış olacak (uzmanların yalnızca %6’sı bu görüşe katılmazken %16’sı yanıt vermemiştir).
* 2020’ye kadar insanlar İnternet teknolojisi nedeniyle kişisel bilgilerin, görüşlerin ve duyguların paylaşımı konusunda daha açık hale gelecek ancak uzmanlar bu yeni saydamlığın, bireysel dürüstlüğü ve bağışlayıcılığı artırıp artırmayacağı konusunda ikiye ayrılmış durumda.
* On uzmandan altısı telif haklarını koruma teknolojisine sahip içerik kontrollerinin 2020’ye kadar yoğun bir şekilde uygulamaya gireceğini düşünmüyor.

———————————————————————————-
Kaynak ve alıntı :

Network worldTubitak

Perkantpanzehir.net


Diğer Yazılar