2Pac – Changes lyrics (İngilizce-Türkçe)

perkant by

Come on come on

Hadi hadi

I see no changes wake up in the morning and I ask myself

Hiç değişiklik göremiyorum sabah kalktığımda kendime soruyorum

is life worth living should I blast myself?

hayat yaşamaya değer mi kendimi vurmalı mıyım?

Im tired of bein poor & even worse Im black

Fakir olmaktan ve daha da kötüsü siyah olmaktan yoruldum

my stomach hurts so Im lookin for a purse to snatch

midem ağrıyor bu yüzden kapacak bir çanta arıyorum

Cops give a damn about a negro

Bir zenci, polislerin umrunda değil

pull the trigger kill a nigga hes a hero

tetiği çek bir zenciyi öldür ve o bir kahraman

Give the crack to the kids who the hell cares

Çocuklara esrar ver kimin umrunda

one less hungry mouth on the welfare

refah için bir tane boğaz eksilir

First ship em dope & let em deal the brothers

Önce onlara uyuşturucu ver ve bırak kardeşlerle uğraşsınlar

give em guns step back watch em kill each other

onlara silah ver ve geri çekilip birbirlerini öldürmelerini izle

Its time to fight back thats what Huey said

Artık karşılık verme zamanı, Huey böyle dedi

2 shots in the dark now Hueys dead

Karanlıkta 2 el ateş ve Huey ölü şimdi

I got love for my brother but we can never go nowhere

Kardeşimi seviyorum ama asla bir yere varamayız

unless we share with each other

birbirimizle paylaşmadığımız takdirde

We gotta start makin changes

Değişiklikler yapmaya başlamalıyız

Learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers

2 farklı yabancı yerine beni bir kardeş gibi görmeyi öğren

and thats how its supposed to be

ve bu böyle olmalı

How can the Devil take a brother if hes close to me?

Bana yakın olan bir kardeşi şeytan nasıl alabilir ki?

Id love to go back to when we played as kids

Çocukken oyun oynadığımız zamanlara dönmek isterdim

But things changed, and thats the way it is

ama her şey değişti, ve bu böyle

Come on come on

Hadi hadi

Nakarat:

[ Thats just the way it is

Bu böyle işte

Thingsll never be the same

İşler asla aynı kalmayacak

Thats just the way it is

Bu böyle işte

aww yeah

ahh evet ] tekrar

I see no changes all I see is racist faces

Hiç değişim göremiyorum, tek gördüğüm ırkçı yüzler

misplaced hate makes disgrace to races

yanlış konumlandırılmış nefret, ırkları küçük düşürüyor

We under I wonder what it takes to make this

Biz alttayız, merak ediyorum ne gerekli burayı

one better place, lets erase the wasted

daha iyi bir yer yapmak için, hadi harcanmışları silelim

Take the evil out the people theyll be acting right

Kötülüğü insanlardan dışarı atalım, düzgün davranacaklardır

cause both black and white is smokin crack tonight

çünkü hem siyah hem beyaz hepsi bu gece esrar içiyor

And only time we chill is when we kill each other

ve sakinleştiğimiz tek an birbirimizi öldürdüğümüz zaman

it takes skill to be real, time to heal each other

gerçek olmak için yetenek gerek, birbirimizi iyileştirme zamanı geldi

And although it seems heaven sent

Ve bu gökyüzünden geldiği halde

We aint ready, to see a black President, uhh

Siyah bir Başkan görmeye hazır değiliz, ahh

It aint a secret dont conceal the fact

Bu bir sır değil gerçeği saklamayın

The penitentiarys packed, and its filled with blacks

cezaevi siyahlarla doldurulup paketlenmiş

But some things will never change

Ama bazı şeyler asla değişmeyecek

Try to show another way but you stayin in the dope game

başka bir yönünü göstermeye çalış ama uyuşturucu oyununda kalacaksın

Now tell me whats a mother to do

Şimdi söyle bana bir anne ne yapmalı

bein real dont appeal to the brother in you

gerçek olmak içindeki kardeşe çekici gelmiyor

You gotta operate the easy way

Kolay yolu işleme sokmalısın

I made a G today But you made it in a sleazy way

Bugün bir gangster oldum ama bunu ucuz yoldan yaptın

sellin crack to the kid.  I gotta get paid

çocuklara esrar satarak. Para bulmalıyım

Well hey, well thats the way it is

Peki hey, ama bu böyle işte

Nakarat

We gotta make a change…

Bir değişiklik yapmalıyız…

Its time for us as a people to start makin some changes.

İnsanlar olarak bir değişiklik yapma zamanımız geldi

Lets change the way we eat, lets change the way we live

Hadi yeme şeklimizi değiştirelim, yaşama şeklimizi değiştirelim

and lets change the way we treat each other.

ve birbirimize davranma şeklimizi değiştirelim

You see the old way wasnt working so its on us to do

Gördüğün gibi önceki yol işe yaramıyordu ve bu bize bağlı

what we gotta do, to survive.

hayatta kalmak için ne yapmamız gerektiği

And still I see no changes cant a brother get a little peace

Ve hala hiç değişiklik göremiyorum, bir kardeş biraz huzur bulamayacak mı?

Its war on the streets & the war in the Middle East

Sokaklarda savaş var ve Orta Doğuda

Instead of war on poverty they got a war on drugs

yoksulluk yerine uyuşturucular üzerine bir savaş var

so the police can bother me

bu yüzden polis beni rahatsız edebilir

And I aint never did a crime I aint have to do

Ve işlemek zorunda olmadığım hiçbir suçu işlemedim

But now Im back with the blacks givin it back to you

Ama şimdi bunu sana ödetecek siyahlarla geri döndüm

Dont let em jack you up, back you up,

Seni soymalarına, itmelerine

crack you up and pimp slap you up

uyuşturmalarına ve aşağılamalarına izin verme

You gotta learn to hold ya own

Senin olana sahip çıkmayı öğrenmelisin

they get jealous when they see ya with ya mobile phone

seni cep telefonunla gördüklerinde kıskanıyorlar

But tell the cops they cant touch this

Ama polislere bunlara dokunamayacaklarını söyle

I dont trust this when they try to rush I bust this

buna güvenmiyorum ve onlar saldırmaya çalıştıklarında güçleniyorum

Thats the sound of my tool you say it aint cool

Bu benim oyuncağımın sesi, bunun güzel olmadığını söylüyorsun

my mama didnt raise no fool

annem bir aptal yetiştirmedi

And as long as I stay black I gotta stay strapped

Ve sihay olduğum sürece güçlü kalmalıyım

& I never get to lay back

ve asla geri çekilmem

Cause I always got to worry bout the pay backs

Çünkü her zaman intikam almak isteyenlerden endişelenmeliyim

some buck that I roughed up way back

patakladığım aşağılığın teki

comin back after all these years

onca yıl sonra geri geldi

rat-a-tat-tat-tat-tat

thats the way it is uhh

bu böyle işte, ahh

Nakarat

Youre my brother, youre my sister

Sen erkek kardeşimsin, kız kardeşimsin

Thats just the way it is (way it is,way it is)

Bu böyle işte (böyle, böyle)

Things will never be the same

İşler asla aynı kalmayacak

Youre my brother, youre my sister

Sen erkek kardeşimsin, kız kardeşimsin

Thats the way it is

Bu böyle

Aww yeah

Ahh evet

Some Things Will Never Change…

Bazı şeyler asla değişmeyecek…….

www.panzehir.net

Diğer Yazılar