2014 Yurtdışından Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harç Bedeli

perkant by

IMEI NEDİR ?

 

Cihazınıza ait seri numarasıdır (telefonunuzun seri numarısır). Telefonun genel bilgileri yani kaçakmı değilmi? kayıtlı mı değilmi? Herhangi bir hırsızlık vakasında yine IMEI numarası sayesinde gözlem altına alınıp öğrenilebilir.

IMEI Numarasını Nasıl Öğrenebilirim ?

Telefonunuzdan *#06#  tuşlarını kodladığınız da görünen seri numarası sizin IMEI numaranız dır.

 

15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 20 nci maddesi ve Kanunun Yürürlük maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” 16/06/2012 tarihli ve 28325 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

          30.12.2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” (Seri No:71)hükümleri gereğince, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, yeniden değerleme oranında (%3,93) arttırılarak, 115 TL’den 119,5 TL’ye yükseltilmiştir.

            Söz konusu Tebliğ’de,  01.01.2014 tarihinden itibaren yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların kayıt altına alınması işleminden önce, Vergi Dairelerine 119,5 TL harç bedeli yatırılması gerektiği hususu hükme bağlanmıştır.

           Bu kapsamda Abone Kayıt Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek kayıt işlemleri esnasında, diğer gerekli belgeler ile birlikte 119,5 TL’lik harcın yatırıldığına dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numarası veya Pasaport Seri Numarası ile isim, soy isim ve kayıt yapılacak olan cihazın IMEI numarası yazılmış olan, Vergi Dairelerinden alınmış belgenin (makbuzun) aslının da 15.06.2012 tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından Abone kayıt merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Diğer Yazılar